Ośrodek badawczy Turyngia

Republika Turyngii, położona w centrum Niemiec i Europy, może poszczycić się wielowiekową tradycją kulturalną i naukową. Kontynuując tę tradycję, po roku 1990 odbudowano krajobraz naukowy w Turyngii, którego główne punkty to cztery uniwersytety, Wyższa Szkoła Muzyczna im. Franciszka Liszta w Weimarze oraz cztery wyższe szkoły zawodowe w Erfurcie, Jenie, Nordhausen
i Schmalkalden. Jako kolejną uczelnię naukową należy wymienić Akademię Zawodową z oddziałami w Gerze i Eisenach.

Najstarszym, a także w pewnych okresach najistotniejszym niemieckim uniwersytetem była uczelnia w Erfurcie. Uniwersytet Erfurt został założony
w 1392 roku i zamknięty w roku 1816. Okres jego świetności przypadł na wiek XV, kiedy to kształcił prawie jedną czwartą wszystkich niemieckich studentów. Jasno podzielone, zorientowane zawodowo studia z systemem punktów oraz zintegrowanym studium generale, nowe kierunki studiów oraz wsparcie mentorskie kształtują profil Uniwersytetu w Erfurcie, którego ponowne otwarcie nastąpiło w roku 1994.

Uniwersytet im. Fryderyka Schillera w Jenie został utworzony w roku 1558, należy więc do najstarszych uniwersytetów w Niemczech. Tylko nieliczne inne niemieckie uniwersytety mogą konkurować z Alma mater Jenensis pod względem liczby znanych osobistości, które tu studiowały i działały. Nauczali tu matematycy Weigel i Frege, filozofowie Fichte, Hegel i Schelling, poeta i historyk filozofii Schiller, którego imię otrzymała uczelnia, fizyk Abbe we współpracy
z Zeissem, chemik Doebereiner, zoolog Haeckel. Dzięki wewnętrznemu rozliczeniu z przeszłością po politycznej przemianie oraz podjętym odpowiednio wcześnie właściwym działaniom, uniwersytet zajmuje dziś poważane miejsce na mapie uniwersyteckiej w Niemczech.

Zadaniem, założonej w roku 1919 w Weimarze, uczelni Bauhaus, było projektowanie nowych przestrzeni mieszkalnych, stała się ona z czasem miejscem powstawania niezwykłych pomysłów. Dzisiejszy Uniwersytet Bauhaus Weimar kontynuuje ideę pierwotnego Bauhausu i na nowo ją interpretuje. Decydujące jest przy tym intelektualne środowisko kreatywnej szkoły myślenia, która zajmuje się jednocześnie problemami technicznymi i artystycznymi. Architektura, inżynieria budowlana, projektowanie i media – wszystkie dostępne fakultety i obszary decydują o niezwykłym profilu uniwersytetu.

Uniwersytet Techniczny Ilmenau ma za sobą ponad 110-letnią tradycję kształcenia inżynierów. Rozpoczął działalność w roku 1894 jako prywatny zakład kształcenia pod nazwą „Technikum Turyńskie”, a droga do dzisiejszego uniwersytetu prowadziła przez Wyższą Szkołę Elektrotechniki oraz Wyższą Szkołę Techniczną. Technika, nauka i media to główne filary dzisiejszego kształcenia w Ilmenau.

Wyższa Szkoła Muzyczna im. Franciszka Liszta w Weimarze jako jedyna wyższa szkoła muzyczna w Turyngii wywodzi się od utworzonej w 1872, książęcej szkoły muzycznej, która w roku 1930 została przekształcona
w państwową wyższą szkołę muzyczną, a od 1956 roku nosi dzisiejszą nazwę. Dziś studiują w niej młodzi muzycy, muzykolodzy i pedagodzy muzyczni.