Polityka gospodarcza

Proces gospodarczych przemian strukturalnych jest w Turyngii bardzo zaawansowany, ale jeszcze niezakończony. Centralnym punktem polityki gospodarczej rządu kraju związkowego jest więc dalsze wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez przyjazne dla rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy warunki ramowe. Chodzi o to, aby wyczerpać potencjał rozwoju wszystkich regionów republiki. Rząd kraju związkowego intensywnie pracuje nad tym, by Turyngia stała się jeszcze bardziej dynamicznym i innowacyjnym ośrodkiem gospodarczym,
w którym warto żyć i w który warto inwestować. Zwiększenie atrakcyjności Turyngii jako miejsca do osiedlania się, wspieranie nowych inicjatyw oraz poprawa warunków rozwoju dla istniejących przedsiębiorstw to równorzędne cele.
 

W centrum zainteresowania polityki gospodarczej Turyngii znajdują się przede wszystkim następujące obszary:
 

  • wzrost aktywności w zakresie badań i rozwoju przede wszystkim wśród przedsiębiorstw średniej wielkości, w szczególności poprzez sprawnie funkcjonujące obiekty badawcze i technologiczne, wspieranie klastrów innowacyjnych oraz nowych działalności gospodarczych, a także wspieranie projektów zakładowych i łączenia przedsiębiorstw,
  • wspieranie działalności inwestycyjnej gospodarki przemysłowej,
  • wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez udzielanie korzystnych pożyczek, działania wspierające mające na celu zwiększenie bazy kapitałowej i oferty doradztwa,
  • zapewnienie dobrze wykwalifikowanej siły roboczej poprzez konkretne działania w zakresie kształcenia oraz dokształcania,
  • zapewnienie bezpiecznego, ekologicznego i niedrogiego zaopatrzenia w energię,
  • dalszy, dostosowany do potrzeb rozwój infrastruktury,
  • lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego.