Ośrodek gospodarczy Turyngia

Turyngia kontynuuje swą tradycję jako sprawnie funkcjonujący ośrodek przemysłowy w centrum Niemiec i Europy. Nośnikami rozpoczętego w roku 1990 procesu odbudowy gospodarczej są liczne, sprawne przedsiębiorstwa średniej wielkości,
a także inwestorzy krajowi i zagraniczni. Ośrodek gospodarczy Turyngia charakteryzuje dziś zdywersyfikowany przemysł, obejmujący swym zakresem od przemysłu spożywczego poprzez samochodowy, aż po branże zaawansowanych technologii, takie jak biotechnologia czy optoelektronika, wydajny sektor rzemiosła oraz wciąż rosnący sektor usługowy.

Motorem wzrostu od lat jest przemysł przetwórczy, którego wartość dodana brutto
w ciągu ostatnich dziesięciu lat podwoiła się, a w stosunku do roku 1991 wzrosła ponad czterokrotnie. Udział przemysłu przetwórczego w wyniku gospodarczym Turyngii leży znacznie powyżej średniej dla nowych landów, osiągając prawie 24 procent, co jest wynikiem zbliżonym do średniego poziomu w zachodnich krajach związkowych.

Czołową pozycję zajmuje obecnie przemysł, na co wskazuje szereg wskaźników.
W porównaniu do innych krajów związkowych, w Turyngii występuje, zaraz za Badenią-Wirtembergią, największe zagęszczenie zakładów przemysłowych. Na
100 000 mieszkańców przypada 79 zakładów. Pod względem zatrudnienia
w przemyśle Turyngia znajduje się na szczycie wśród nowych landów (około 64 osób zatrudnionych w przemyśle na 1000 mieszkańców).