Wspieranie przedsiębiorczości w Turyngii

W Turyngii są dostępne wiele programów dla wsparcia przedsiębiorców i firm.

Poniższa tabela informuje Państwo o instytucjach wsparcia finansowego Turyngii:

Grupa Banków KfW

Bank Rozwoju Turyngii

Bank Gwarancji w Turyngii Sp.z o.o.

Stowarzyszenie Rozwoju Pracy i Gospodarki

Agencja Mikrofinansowania

Federalna Agencja Pracy

Aby uzyskac wiecej informacji na temat wspierania przedsiebiorczosci w Turyngii, odwiedz
strony internetowe Turyngiskiego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Technologii:

Informacje w celu wsparcia gospodarki

Przed rozpoczeciem dzialania prosze zasiegnac konsultacje w sprawie mozliwosci finansowania.. Oprócz instytucjach wsparcia finansowego mozna uzyskac informacje  w nastepujacych organizacjach:

  • Izby Przemyslowo-Handlowe Turyngii
  • Izby Rzemieslnicze Turyngii
  • Izby Zawodów Turyngii
  • Krajowe Stowarzyszenie Zawodów Turyngii
  • Agencja Rozwoju Regionalnego Turyngii