Opłaty za korzystanie z usług Unifikowanego punktu kontaktowego

Ogólna informacje jest dostępna w biurach EA. Jest ona bezpłatna.

Dodatkowe procedurę i formalności są opłacane. Wysokość opłaty zależy od ilości poświęconego czasu i wynosi € 14.50 za każde rozpoczęte 15 minut.

Uwaga:
Opłata jest pobierana oddzielnie przez właściwy  urząd.