Kultura

Żaden inny region Niemiec nie może pochwalić się tak bogatą ofertą kulturalną jak Turyngia. Zamki, pałace, ogrody i zabytkowe zespoły klasztorne znajdują się na terenie całego kraju związkowego. Krajobraz zabytków Turyngii kształtuje ponad
30 000 pomników architektury i sztuki oraz 3000 stanowisk archeologicznych. Kultura kształtuje historię Turyngii oraz jej dzisiejszą tożsamość.

Można stwierdzić, że Turyngia jest domem klasycyzmu. Fundacja Klasycyzmu Weimarskiego łączy muzea sztuki i literatury, domy poetów oraz wystawne zespoły pałacowe i parkowe w niepowtarzalną całość. Tu pielęgnowana jest spuścizna Goethego i Schillera. Spektrum zbiorów gromadzonych od ponad 400 lat jest unikatowe w skali światowej. Do najważniejszych instytucji należą Muzeum Narodowe Goethego, Dom Schillera, Pałac Wittum, Biblioteka księżnej Anny Amalii, Archiwum Goethego i Schillera, Archiwum Nietzschego oraz Majątek Wielandgut Oßmannstedt.

Do kulturalnych zasobów Turyngii należy również bogactwo muzeów, które powstawały sukcesywnie przez lata w przeszłości lub też zostały założone w ostatnich latach. Skarby kultury i sztuki o znaczeniu międzynarodowym, narodowym
i regionalnym są gromadzone, naukowo opracowywane i prezentowane w 180 muzeach. Zadaniem Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora jest ochrona pamięci, dokumentacja i badanie zbrodni popełnionych w obozach koncentracyjnych Buchenwald i Mittelbau-Dora.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Turyngia ma najgęstszą spośród wszystkich krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec sieć teatrów i orkiestr. Ta kulturalna różnorodność jest stale podtrzymywana i pielęgnowana.

Turyngia słynie z corocznych imprez muzycznych: latem wielu odwiedzających przyciąga Festiwal tańca i kultury ludowej w Rudolstadt. Do głównych atrakcji kulturalnych Republiki należą również Kulturarena w Jenie, Festiwal Sztuki
w Weimarze, Tygodnie Bacha w Turyngii oraz Letni Festiwal Muzyki Organowej.

Dostęp do kultury naszego kraju umożliwiają 340 biblioteki publiczne oraz archiwa państwowe w Weimarze, Rudolstadt, Meiningen, Altenburgu, Gocie i Greizu. Doskonałe warunki do prowadzenia badań naukowych stwarzają nasze biblioteki naukowe: Biblioteka Uniwersytecka i Krajowa Turyngii w Jenie, Biblioteka Uniwersytecka i Naukowa Erfurt/Gotha oraz biblioteki uniwersyteckie. Podtrzymywanie oraz pielęgnowanie naszych niezmierzonych skarbów kultury
i bogactwa Turyngii to wciąż ważne zadanie na przyszłość dla kolejnych pokoleń.