Ośrodek technologiczny Turyngia – predestynowany do GreenTech

Do dziś Turyngia jest ojczyzną kreatywnych jednostek, sprawnie funkcjonujących obiektów badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw.

Ponadto:
Gospodarka Turyngii to innowacyjna klasa średnia charakteryzująca się pionierskim duchem przedsiębiorczości.

Pionierzy mają przed sobą przyszłość – i to zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Teraz jest właściwy moment na ekologiczną politykę przemysłową w Turyngii.

Kto chce czerpać zyski z napędzającej rozwój technologii ekologicznej, musi już teraz wyznaczyć kierunek dla ekologicznej polityki przemysłowej. Ministerstwo gospodarki zrobiło to w prezentowanym  Programie „Thüringen-GreenTech. Turyngia powinna stać się zielonym motorem Niemiec – a GreenTech to paliwo.

Obecnie do sektora technologii ekologicznych można przyporządkować ponad 450 przedsiębiorstw przemysłowych oraz usługodawców związanych z przemysłem [Źródło: Unternehmens- und Technologiedatenbank der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH  (LEG Thüringen)].

Te przedsiębiorstwa uzyskują roczne obroty w wysokości około 2 miliardów euro
i zatrudniają ponad 15 000 pracowników. Szczególnie ważnym filarem gospodarki Turyngii stały się przedsiębiorstwa branży solarnej zatrudniające ok. 5 000 pracowników i uzyskujące roczne obroty powyżej miliarda euro (stan: 2008).

Przemysł Turyngii reprezentowany jest prawie na wszystkich wiodących rynkach GreenTech, na przykład:

  • przyjazna dla środowiska energia oraz magazynowanie energii,
  • zrównoważona mobilność,
  • efektywność surowcowa i materiałowa,
  • efektywność energetyczna,
  • gospodarowanie odpadami,
  • zrównoważona gospodarka wodami.