Szkolnictwo

Francuskie „jardin d'enfants”, rosyjski „djetski sad” oraz angielski „kindergarten” – nie tylko nazwy mają swój początek w Turyngii. Tu bowiem w roku 1840 Friedrich Fröbel utworzył pierwsze przedszkole. Pomysł kształcenia i wychowania dzieci już w wieku przedszkolnym rozprzestrzenił się z Turyngii na cały świat. Także dziś ten kraj związkowy dysponuje jednym z najlepszych systemów kształcenia przedszkolnego. Dzięki temu zapewniona jest najlepsza opieka oraz kształcenie najmłodszych od wczesnego dzieciństwa. W Turyngii każde dziecko, które ukończy pierwszy rok życia, ma prawo do opieki przedszkolnej.

System szkolnictwa w Turyngii jest zróżnicowany i stawia indywidualne wsparcie uczniów w centrum zainteresowania. Nauka rozpoczyna się od trwającej cztery lata szkoły podstawowej, w której zajęcia odbywają się zwykle przez cały dzień. Następnie dzieci uczęszczają do sześcioletniej szkoły regularnej lub ośmioletniego gimnazjum. Gimnazja – mające profil muzyczny, sportowy lub przyrodniczy – kończy się egzaminem maturalnych. Istnieje również możliwość nauki przez całe dziesięć lub dwanaście lat w szkole zbiorczej, gdzie można uzyskać każdego rodzaju dyplom końcowy. W wielu szkołach stosowane są zasady edukacji progresywistycznej.

Coraz więcej młodych ludzi przyjeżdża do Turyngii na studia. Studiują w dziewięciu szkołach wyższych, które stanowią magnes przyciągający do tego kraju związkowego. W sumie do życia zawodowego przygotowuje się tu ponad 50 000 studentów. Wszystkie szkoły wyższe w Turyngii oferują zgodne z reformą bolońską porównywalne w całej Europie tytuły licencjata lub magistra.

Założony w roku 1558 Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Niemczech. Nauczali tu matematyk Gottlob Frege, poeta i historyk filozofii Friedrich Schiller oraz filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Uniwersytet Techniczny Ilmenau rozpoczął działalność w roku 1894 jako „Technikum Turyńskie” i cieszy się dziś dużym uznaniem w zakresie kształcenia inżynierów. Uniwersytet Bauhaus w Weimarze zajmuje się zagadnieniami artystycznymi i technicznymi. W Weimarze w roku 1919 swój początek miała idea Bauhausu. Najmłodszą wyższą uczelnią w Turyngii jest założony w roku 1994 Uniwersytet Erfurt ze specjalizacjami w zakresie kształcenia i religii. Oprócz tego cztery wyższe szkoły zawodowe w Jenie, Nordhausen, Schmalkalden i Erfurcie przekazują wykształcenie praktyczne. Na renomowanej Wyższej Szkole Muzycznej im. Franciszka Liszta w Weimarze studiują muzycy, pedagodzy muzyczni oraz muzykolodzy.